ENGLISH ESPAÑOL GALEGO
presentación
CIS GALICIA é un centro tecnolóxico que ten como misión aumentar a capacidade de innovación da industria galega, mellorando a súa competitividade a través da xeración e aplicación de tecnoloxía e coñecemento.

Nos últimos anos o centro participou en diversos proxectos de I+D a nivel rexional, nacional e europeo. Asimesmo prestou servizos a empresas de diferentes sectores como o da automoción, naval, audiovisual, enerxético…

Inicia a súa actividade o 29 de xullo de 1995, primeiro baixo a tutela do Igape e a partires do 1 de xaneiro de 2014 integrándose dentro da Axencia Galega de Innovación
   ÚLTIMAS NOTICIAS


Acto de presentación do plan de acción do CIS Galicia
O CIS Galicia presentou o pasado día 6 de Febreiro o seu Plan de Acción que se desenvolverá nos próximos anos en colaboración cos axentes do ecosistema de I+D+i galego.

O CIS Galicia comenzou recentemente a sua nova andadura dentro da Axencia Galega de Innovación, como instrumento de apoio para que as pemes galegas incorporen tecnoloxías facilitadoras e da fábrica do futuro.

No acto estivo presente o conselleiro de industria Francisco Conde así coma o alcalde de Ferrol Manuel Rey Varela e a directora de Turismo de Galicia Nava Castro entre outras personalidades.

Resumo de prensa
Noticia no Diario de Ferrol
Noticia en Ferrol 360
Noticia en La Voz de Galicia
Noticia en Finanzas

Xornada sobre “Oportunidades de financiamento a través do programa Eurostars” no CIS Galicia.
A Axencia Galega de Innovación (GAIN) e o Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) organizan o próximo 18 xullo entre as 10:00 e as 12:30h unha xornada de presentación das oportunidades de financiamento do programa Eurostars, unha liña de apoio ás PEMEs intensivas en I+D que desenvolvan produtos, procesos e servizos innovadores, para aumentar a súa vantaxe competitiva.

A xornada poderá seguirse por videoconferencia dende A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago e Vigo e terá un carácter eminentemente práctico, podendo manter os asistentes que o soliciten unha xuntanza bilateral tanto cun técnico de CDTI como da Axencia Galega de Innovación (GAIN) para valorar unha posible proposta de proxecto e aclarar dúbidas sobre os instrumentos de apoio á participación galega en proxectos europeos de I+D+i, respectivamente.

Programa completo da xornada e formulario de inscrición nesta ligazón

O CIS Galicia participa nas xornadas informativas do Horizon2020.
O CIS Galicia participará nas xornadas informativas sobre Horizon2020 que se celebrarán nos vindeiros días 7, 13, 21 de maio e 3 de xuño de 2014. Os días 7 de maio y 3 de xuño, as conferencias poderanse seguir dende unha sala habilitada no edificio do CIS e o día 13 de maio será o propio CIS Galicia o que acolla a xornada que a sua vez, será retransmitida por videoconferencia.

Información das xornadas

O CIS Galicia colabora con AFAL Ferrolterra no desenvolvemento de simulacións virtuais para a estimulación cognitiva de enfermos de alzheimer
O CIS Galicia desenvolveu duas simulacións virtuais en colaboración con AFAL Ferrolterra, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras Demencias. Estas aplicacións foron presentadas nas XI Xornadas Interdisciplinares organizadas por FAGAL (Federación de Asociacións Galegas de Familiares de enfermos de Alzheimer) baixo o título de “As TICs aplicadas á estimulación cognitiva”. No relatorio realizado, explicouse cómo as novas tecnoloxías, como a realidade virtual, poden convertirse nunha ferramenta útil para aplicar en novas terapias con enfermos de Alzheimer.

A primeira destas simulacións consiste nun paseo virtual por entornos emblemáticos de Ferrol co obxectivo de que os enfermos recoñezan eses lugares. A segunda simulación trátase dun exercicio de poñer a mesa, onde os usuarios deberían atopar a orde correcta dos elementos (mantel, pratos, cubertos, etc.) dependendo do tipo de prato a servir.


Primeiro set de experimentos do proxecto FAROS finalizado con éxito
O CIS Galicia desenvolveu as simulacións necesarias para levar a cabo os experimentos do proxecto FAROS, nos que se trata de evaluar o efecto da distribución da cuberta no rendemento humano e medir e observar as variables dependentes relacionadas coa seguridade da tripulación e os riscos sociais.

Os experimentos foron realizados nas instalación do CIS Galicia, utilizando a sala CAVE (un sistema que consta de 3 paredes e chan e prové unha contorna completamente inmersiva) e o HMD (Head Mounted Display ou casco de realidade virtual).

Por un lado, na sala CAVE executaronse simulacións virtuais mediante as cales se investigou sobre as protas estancas: cómo inflúe a distribución dos compartimentos na probabilidade de que a tripulación deixe abertas éstas portas e cómo influenciar a motivación humana a obedecer as reglas simplemente optimizando a sua localización. Este comportamento estaría influenciado hipotéticamente pola frecuencia coa que se atravesan as portas e modificando o deseño da cuberta podemos actuar sobre dita frecuencia.

Por outro lado, os experimentos levados a cabo no HMD centráronse en medir o ancho de paso óptimo para desenvolver de maneira segura actividades en zonas perigosas da sala de máquinas. Evaluar se o usuario será propenso a usar un espacio adicional arredor dunha zona perigosa dará información acerca da utilidade de modificar os ancho de paso na sala de máquinas.

Os resultados destes experimentos servirán de input para os modelos de risco que se desenvolverán nos próximos paquetes de traballo e en 2015 desenvolveránse novas simulacións e experimentos sobre un deseño de buque optimizado para obter novos datos.


Primeiro workshop público do proxecto europeo FAROS
Durante os días 17 y 18 de setembro terá lugar en Londres o primeiro workshop público do proxecto FAROS. Neste evento levaranse a cabo distintas presentacións sobre as siguientes temáticas:

• Factores do elemento humano na seguridade marítima
• Os efectos do contorno e do deseño no rendemento da tripulación
• Experimentos de realidade virtual e no simuladore físico de ponte de mando
• O papel do elemento humano nos accidentes marítimos

O CIS GALICIA participará nunha das sesiones técnicas previstas.

Na siguiente ligazón poderá atopar máis información sobre o evento: 1st Public FAROS Workshop - 17&18 September 2013


CIS GALICIA participa no proxecto europeo FAROS
O CIS Galicia participa actualmente como socio no proxecto FAROS, un proxecto europeo financiado polo Sétimo Programa Marco, para desenvolver unha proposta que incorpore os factores humanos no deseño de buques basado nos riscos. O consorcio está formado por doce membros procedentes da industria, universidades e institucións investigadoras.

FAROS usará datos experimentais, simulacións, modelos paramétricos de buques e procesos de optimización para integrar os factores humanos no proceso de deseño dun buque nunha etapa conceptual. .

A participación do CIS Galicia neste proxecto céntrase principalmente no desenvolvemento de simulacións de realidade virtual. Simularanse diferentes escenarios dun buque Ro-Pax. Nun deles representarase a sala de máquinas, na que se analizará o efecto dos distintos anchos de paso á proximidade a certos obxectos que poidan resultar perigosos nun momento dado. O segundo escenario centrarase no estudo dos perigos asociados ás portas estancas. Representaranse diferentes disposicións de cuberta. Durante os experimentos que se levarán a cabo pedirase aos participantes que realicen tarefas concretas que requerirán atravesar diferente número de portas en función de distintas disposicións.

Ao longo do mes de Setembro realizarase o primeiro conxunto de experimentos no CIS Galicia. Neles participarán 24 Jefes de máquinas y primeros oficiales, que serán evaluados por psicólogos investigadores da Universidad de Strathclyde (Glasgow). Para a realización destes experimentos usaranse as simulacións desenvolvidas e as plataformas e dispositivos de visualización de realidade virtual del centro.

Máis información sobre o proxecto: www.faros-project.eu


Xornada de Valorización de tecnoloxías
CIS GALICIA, como socio do consorcio GALACTEA-PLUS da rede Enterprise Europe Network realizou, o pasado 30 de xaneiro, unha xornada sobre valorización de tecnoloxías e as estratexias para incorporar os resultados da investigación ao tecido industrial.

Este evento tivo como obxectivo presentar, da man de diferentes axentes vinculados á I+D+i da comunidade galega, os instrumentos e as distintas canles a través dos que se difunden os resultados das investigacións para que estes cheguen ás empresas e ao mercado. Durante a xornada destacouse o papel importante da rede Enterprise Europe Network para promover a transferencia de tecnoloxía transnacional.


Máis Noticias