A inscrición a esta xornada está pechada
Os datos deste formulario recóllense coa finalidade de levar a cabo a xestión deste acto e poderán ser compartidos co resto de organizadores.
Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer dirixíndose á Axencia Galega de Innovación, Rúa Airas Nunes s/n, 15702, Santiago de Compostela, ou ben enviando un correo electrónico a informa.gain@xunta.es.

Premendo o botón "Inscribirse" quedará inscrito na xornada. Se con posterioridade non poidera asistir pregámoslle nolo comunique ó 881 999 120 ou envíe un e-mail a programadeseno.gain@xunta.gal